Home Featured

Featured

Featured posts

برنامه GIP REPORT (جنرشن آیرون پرشیا ریپورت )

video
این برنامه گزارش‌های که مربوط به اتفاقت ورزش بدن سازی ، فیتنس رخ میدهد را به تصویر می‌کشد. شما میتونید گزارش خود را از طریق ایمیل برای ما ارسال کنید.

برنامه جی.آی.پی این هفته در خصوص سومين عضو بزرگ بدن انسان

Generation Iron Persiavideo
برنامه جی.آی.پی هر هفته از كانال جنریشن آیرن پرشیا پخش ميشود. مجري برنامه احسان فراحی هر هفته در خصوص اتفاقات در ورزش بدنسازي و همچنين مطالب علمی صحبت ميكند در برنامه جی.آی.پی این هفته در خصوص سومين عضو بزرگ بدن انسان و همچنین برنامه های آینده صحبت شده است

RECENT POSTS