Q & A With Pro (پرسش و پاسخ با حرفه اي ها )

پرسش و پاسخ با حرفه اي ها: هر هفته سوال هاي شما بيننده هاي عزيز دو خصوص تناسب تغذيه مكمل و تمرينات ورزشي را از ورزشكاران حرفه اي فارسي زبان پرسيده ميشه و آنها با سوال هاي شما جواب ميدهند. هر هفته
نسبت به سؤال هاي انتخاب شده مهمان هاي اين برنامه تغيير خواهد كرد.

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here